top of page

 

I am beautiful

I am bold

I am wonderful

I am loving

I am sweet

I am humble

I am responsible

I am a hard-worker

I am awesome friend

I am kind

I am a good listener

I am irresistible

I am sexy

I am a mother

I am a wife

I am friendly

I am smart

I am cool

I am a boss

I am a teacher

I am a author

I am powerful

I am a business woman

I am me

 

- Lakisha Marie Mackie

I Am

au.jpg
bottom of page